Shaar Hagai Canaan Dogs
Hebrew
Home
End of the road for Shaar Hagai Canaans???
Dogs of the Desert
NEW! Desert visit, November 2007
Tails of Shaar Hagai
Guest Book
SITE MAP
Links
Canaan Dog Temperament
History
Shaar Hagai Champions
The boys at Shaar Hagai
The girls at Shaar Hagai
Shaar Hagai abroad
We are proud to present...
News and Congratulations!
Puppies - New!
Available
About Me
The standard
Judging the Canaan Dog

סוף הדרך לכנענים בשער הגיא????


שלום לכולם. אני פונה אליכם כי אני נמצאת במצב שכל מי שיכול לעזור בכל דרך שהיא יתקבל בברכה.

חוות שער הגיא עומדת בפני תביעה משפטית רצינית מול מינהל מקרקעי ישראל, המתכוון לפנות את כל תושבי החווה על כל מיטלטליהם , ילדיהם וכלביהם.

למי שלא מעורה לגמרי בהיסטורית המקום, אתן פירוט קצר. אני חיה במקום מזה 42 שנה. בחרתי במקום שהיה מבודד עם מספר בתים עזובים שהיו במצב קטסטרופלי וניבנו ע"י הבריטים בזמן שלטונם בארץ, במטרה אחת עיקרית - לגדל את הכלב הכנעני, הכלב הלאומי הישראלי, אחד מגזעי הכלבים הטבעיים היחידים שנותרו בעולם. זו היא הציונות שלי וכך במשך שנים רבות הבעתי את אהבתי לארץ ישראל, ע"י טיפוח מקום היסטורי וטיפוח הגזע הלאומי שלנו שזכה בהכרה בין לאומית. בנינו את חיינו במקום עם אישורים מהגורמים המוסמכים לתקופה ובחוזה , השקעתי הרבה מאוד עמל כפיים ואת מיטב כלכלתי בבית ובמקום. במשך השנים ניסינו להגיע להסדר קבוע מול המינהל אך לא נענינו , התעלמות מוחלטת!

עכשיו אחרי 42 שנה הם נזכרו כי יש לפנות הכול. וזאת אך ורק כדי לפרק ולהשמיד את המקום, את מפעל חיי, את משפחתי ומשפחות אחרות החיות פה, ואת הגזע הכנעני.

אני פונה אליכם ולכל מי שאיכפת לו לתת לנו תמיכה, הצטרפו לדף הפייסבוק ושילחו מכתב תמיכה, נסו להעביר הלאה לכל בעל השפעה שעולה ברוחכם, ועזרו לנו להשפיע, עזרו לנו להמשיך לשמור על הכלב הכנעני למען לא יגדע ויעלם. כל חיינו כרוכים בחוות שער הגיא ואין לנו בית אחר.


עצומה בעברית - נא לחתום
 
אנו מעריכים את עזרתכם ותמיכתכם